Fraflytning

1.


Opsigelse

Når du som lejer vil opsige din bolig, bedes du følge følgende steps: 

Der er normalt tre måneders opsigelse, hvilket betyder, at du hæfter tre måneder efter din opsigelse, som skal være foretaget senest den sidste dag i måneden. 

Du kan selv vælge, om du vil bo i lejligheden i opsigelsesperioden, men du skal senest være fraflyttet lejligheden 2 uger inden, din hæftelse for lejligheden ophører. 

Du opsiger ved at skrive en mail til os på info@vestergaardinvest.dk, hvori du skriver: 

  • Adresse på lejligheden. 
  • Dit navn. 
  • Dato for opsigelse. 


2.


Flyttesyn

Når vi har modtaget din opsigelse, bekræfter vi den over for dig. 


Samtidig med bekræftelsen af din opsigelse sender vi en indkaldelse til flyttesyn. Flyttesynet kan først gennemføres, når du er fraflyttet lejligheden. Det vil sige, at hele lejligheden skal være tømt og rengjort. Du skal være opmærksom på, at du ifølge din lejekontrakt kan være forpligtet til at fraflytte lejligheden og aflevere nøgler 14 dage før, opsigelsesvarslet udløbet. Dette skyldes, at lejligheden skal istandsættes, inden en ny lejer kan flytte ind. 
 
Ved flyttesynet gennemgår viceværten lejligheden og krydser af i en rapport, hvilke arbejder der skal udføres i lejligheden. 


3.


Istandsættelse ved fraflytning

I din lejekontrakt kan du læse, om du har pligt til at istandsætte lejligheden, når du flytter.

Omfanget af arbejdet afhænger typisk af, hvornår din lejeaftale er indgået. Hvis du har pligt til at istandsætte lejligheden ved fraflytning, betyder det, at du hæfter for istandsættelsen. Vestergaard Invest bruger egne håndværkere til at sætte lejemålet i stand, hvorefter du betaler for regningen gennem din flytteopgørelse. 
 
Du skal rengøre lejligheden inden fraflytning. Hvis lejligheden ikke lever op til vores standarder for rengøring, vil der blive pålagt et gebyr herfor. 


4.


Flytteopgørelse

Når der er foretaget fraflytning og istandsættelse af lejemålet, vil vi udarbejde en flytteopgørelse.

Flytteopgørelsen indeholder en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem dig og udlejer – herunder depositum, forudbetalt husleje og istandsættelse af lejemålet. Derudover tilbageholdes a conto-beløb til varme på 1.000 kroner, som først kan opgøres, når det næste varmeregnskab foreligger.

Skal der ikke udføres arbejder i din lejlighed, vil du få en flytteafregning ca. 2-3 uger fra den dato, hvor du ikke længere hæfter for at betale husleje.

Skal der udføres istandsættelsesarbejder i lejligheden, vil der gå nogen tid, inden arbejdet er udført, og inden vi har modtaget regningerne fra håndværkerne. Derfor vil du typisk få flytteafregningen ca. 6-8 uger efter den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejebetaling. 

Har du spørgsmål til fraflytning?

Så kontakt os og hør mere