ESG - rapportering


Environment

Hos Vestergaard Invest er vi engagerede i bæredygtighed og ansvarlig ejendomsadministration, da vi ønsker at skabe værdi for vores interessenter og samfund, samt bidrage til en bedre fremtid. Vi tror på, at vi leverer bedst værdi til samfundet og vores kunder ved at have en miljømæssig hensyntagen, social ansvarlighed og en god selskabsledelse.

 

 

40% af Danmarks energiforbrug kommer alene fra energiforbruget i bygninger, hvorfor vi som ejendomsadministrator ser os selv som en vigtig aktør i at forbedre energieffektiviteten og fremme bæredygtige tiltag. Vi vejleder vores kunder til, hvordan de kan optimere deres ejendomme eller mulige investeringsprojekter for at gøre dem mere energivenlige.

Vi tilstræber at have energimærker på alle ejendomme, vi fornyer når de udløber og vi hjælper vores kunder med at energioptimere ejendommene, således energimærkerne løbende forbedres. Desuden belyses det i energimærkningsrapporterne, hvilke forslag til forbedringer i ejendommen, som er rentable. For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kroner ved nedsættelsen af energiregningen.

På vores kontor affaldssorterer vi, mens vi i vores forretningsgange er digitale, dermed har vi udelukkende papirløse processer. På vores ejendomme imødeser vi og hjælper med etableringen af affaldssortering i takt med kommunerne udbyder det. Vi hjælper kommunerne med at komme ud til lejerne og opfordrer til den effektive affaldssortering.

I takt med den grønne omstilling i bilmarkedet forsøger vi at etablere el lade standere på de ejendomme, hvor der er muligt. Vi forsøger hele tiden at optimere os selv, således vi bliver endnu dygtigere i vores miljømæssige tiltag.

Social


Hos Vestergaard Invest prioriterer vi mennesker og den gode relation, da det i sidste ende, er mennesker, der skaber værdien for vores virksomhed. Det er både vores kunder, deres lejere, vores medarbejdere og samfundet omkring os.

Vores medarbejdere er vores største aktiv – uden dem var vi her ikke. Vi bestræber os hele tiden for det gode arbejdsmiljø, hvor der er plads til mangfoldighed og humor. Vi har en uformel tone, hvor der er plads til grin, samtidig med, at vi arbejder målrettet og effektivt på at løse vores opgaver.

Vi vægter vores lejere højt og bestræber os for at svare indenfor 48 timer. Vi ønsker at skabe en dialog, hvor der er en respektfuld tone og hvor alle parter føler sig imødeset og hørt. Ved konflikthåndtering forsøger vi at nedtrappe konflikten på en konstruktiv måde.

Der er en flad ledelsesstruktur, hvor der dagligt er tæt dialog med den øverste chef. Som led i det gode arbejdsmiljø arbejder alle vores medarbejdere under fleksible arbejdstider, så der kan skabes en god balance i hverdagen. Hos os er vi omkring 10 studentermedhjælpere, der alle går på institut for økonomi på Aarhus Universitet. Det er en central prioritet for os at kunne bidrage til at forme fremtidige generationer på arbejdsmarkedet.

I løbet af året mødes vi til sociale arrangementer, herunder sommerfest, julefrokost og pizza-aften, hvor fællesskabet styrkes. Vi arbejder hele tiden på at dygtiggøre os, hvorfor vi investerer i medarbejdernes kompetenceudvikling gennem kurser eller ved besøg udefra, der kan belyse emner, vi endnu ikke er stærke i. På vores kontor i Åbyhøj har vi faciliteter og goder som frugt-, frokost- og kageordning.

Governance


Hos Vestergaard Invest efterlever vi alle etiske normer for ejendomsadministration. Vi er derfor Medlem af Ejendomsforeningen Danmark, administratorsektionen og efterlever Ejendomsforeningens etiske normsæt. Vi sikrer at alle vores samarbejdspartnere er momsregistrerede og overholder de etiske forretningsprincipper for at forhindre korruption og uetisk adfærd.

Har du spørgsmål til vores ESG-rapportering?

Så kontakt os og hør mere